Archive for the ‘સનત્કુમાર ઉપદેશ ૧’ Tag

શાસ્ત્રવિધાન – સનત્કુમાર ઉપદેશ ૧

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति विद्यासमं तपः ।।
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम् ।। ६०-४३ ।।

– નારદ પુરાણ , પૂર્વાર્ધ – ૬0 અધ્યાય

સનત્કુમાર શુકદેવજીને ઉપદેશ આપતાં કહે છે :
અર્થાત : વિદ્યાના સમાન કોઈ નેત્ર નથી. સત્ય સમાન કોઈ તપશ્ચર્યા નથી , રાગ (આસક્તિ) સમાન કોઈ દુ:ખ નથી અને ત્યાગ સમાન કોઈ સુખ નથી