Archive for the ‘શ્રીકૃષ્ણ સ્તુતિ ૬’ Tag

શ્લોક: શ્રીકૃષ્ણ સ્તુતિ ૬

ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे |
सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः ||