Archive for the ‘મનપસંદ કવિતાઓ’ Tag

મનપસંદ કવિતા – કંઇ કરવું પડશે (અજ્ઞાત)

રોજ વિચારું કે આનું કંઇ કરવું પડશે,
રોજ જનમતી ઇચ્છાનું કંઇ કરવું પડશે.
દુનિયામાં અડધા લોકો તો બહુ સારા છે,
બસ બાકીના અડધાનું કંઇ કરવું પડશે.

આખીયે ચર્ચામાં હું તો મૌન રહ્યો છું,
તોય ઊઠ્યા એ પડઘાનું કંઇ કરવું પડશે.
આમને આમ તો શ્રદ્ધા કેવી રીતે જન્મે,
મનમાં રમતી શંકાનું કંઇ કરવું પડશે.

મેં તો મારા ઘરની બારી કાઢી નાખી,
તોય તને જોવાનું કાંઈ ઉપાસન કરવું પડશે
ક્યાં લગી રાહ જોઉં તારી આગમનની
આ બંધ પડદાઓનું કંઇ કરવું પડશે.

 

-અજ્ઞાત