Archive for the ‘પ્રાર્થના’ Tag

શ્લોક – પ્રાર્થના

न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् |
न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मात गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥

 

અર્થાત : ના હું પુણ્યને ઓળખું છું , ના તીર્થને , ના મુક્તિને સમજું છું , ના એને લાયક છું. હે માતા , ભક્તિ અને વ્રતનું પણ જ્ઞાન નથી. કેવળ તમે મારી ગતિ છો , તમે મારી ગતિ છો