Archive for the ‘પુત્ર’ Tag

આજનો સુવિચાર – પરિવારની પરિભાષા

ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः सः पिता यस्तु पोषकः।
तन्मित्रं यत्र विश्वासः सा भार्या या निवृतिः ॥

 

અર્થાત :પુત્ર એ છે જે પિતાનો ભક્ત છે , પિતા એ છે જે પોષક (ભરણ પોષણ) કરે. મિત્ર એ છે જે વિશ્વાસપાત્ર છે. પત્ની એ છે જે હૃદયને આનંદ આપે .