Archive for the ‘જ્ઞાન’ Tag

જાણવા જેવું – વિવિધ કર્મથી પ્રાપ્ત થતી સિદ્ધિबुद्ध्या भयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत्।
गुरुशुश्रूषया ज्ञानं शान्तिं भोगेन विन्दति ।। ५२

– મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૬ મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

ઉપરનાં શ્લોકમાં વિવિધ કર્મથી કેવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત મનુષ્ય કરે છે તે જાણવા મળે છે :

બુદ્ધિથી મનુષ્ય પોતાના ભયને દુર કરે છે. તપસ્યાથી મહાન પદ પ્રાપ્ત કરે છે. ગુરુ વાણીથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને યોગથી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે