Archive for the ‘એક શમણું’ Tag

એક શમણું


આંખો મીંચીં અને આજે એક શમણું દીઠું
એ યાદોમાં વસેલું ફરી મારું વતન દીઠું

શેરીઓમાં ખળભળાટ અને તહેવારોનો ઝળહળાટ
એ જ યાદોમાં કોલાહલ કરતું ફરી મારું શહેર દીઠું

સાંકડાં રસ્તા, નાની સી બાલ્કની અને આવકારતું આંગણું
એ જ યાદોમાં શણગારેલું ફરી મારું ઘર દીઠું

સુંદર મજાનો ખોળો અને અમી ભરેલી એ આંખો ,
યાદોમાં હસતું ને હસાવતું ફરી મારી માનું મુખ દીઠું

છોડ્યાં ઘર, સ્વજન, વતન તો ય નાં રડયાં “યાર”
પણ જોયું એક શમણું અને ફરી એક આંસુ દીઠું