Archive for the ‘એકલા ક્યારે કોઈ કામ ના કરવા’ Tag

આજનો સુવિચાર – એકલા ક્યારે કોઈ કામ ના કરવા

एकः स्वादु न भुञ्जीत एकश्चार्थान्न चिन्तयेत्।
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात् ।। ५३

— મહાભારત મહાપુરાણ , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૩ અધ્યાય (વિદુર નીતિ)

વિદુરજી ધ્રુતરાષ્ટ્રને આ શ્લોકમાં  કહે છે:

એકલા ક્યારે સ્વાદિષ્ટ ભોજન ના કરવું , એકલા કયારે કોઈ વિષયમાં નિર્ણય ના લેવો.
એકલા કયારે સુમસામ માર્ગ પર ના ચાલવું અને એકલા ક્યારે જાગૃત ના રહેવું જયારે સહુ ગાઢ નિદ્રામાં હોય.