Archive for the ‘અહિંસા’ Tag

જાણવા જેવું – જીવનના શ્રેષ્ઠ સાધન

एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा ।
विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा ।। ५९

— મહાભારત મહાપુરાણ , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૩ અધ્યાય (વિદુર નીતિ )

વિદુરજી ધ્રુતરાષ્ટ્રને આ શ્લોકમાં  કહે છે:

એક માત્ર  “ધર્મ” પરમ કલ્યાણકારી છે. એક માત્ર “ક્ષમા” જ સર્વશ્રેષ્ઠ  શાંતિનો ઉપાય છે.
એક માત્ર “વિદ્યા”  પરમ સંતોષ આપનારી છે,  એક માત્ર “અહિંસા”  સુખ આપનારી છે