Archive for the ‘અધ્યાય ૧૦૯’ Tag

જાણવા જેવું – પુરુષો / સ્ત્રીઓની તુલના

स्त्रीणां द्विगुण आहारः  प्रज्ञा चैव चतुर्गुर्णा |
षड्गुणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः  स्मृतः || ३३

–गारुडे पुराण  , आचारकाण्डः  , १०९ अध्याय

સ્ત્રીઓની તુલનામાં પુરુષોનો આહાર બે ગણો , બુદ્ધિ ચાર ગણી , કાર્યની ક્ષમતા છ ગણી અને કામ વાસના આઠ ગણી માનવામાં આવે છે

ગરુડ પુરાણ , આચાર ખંડ , અધ્યાય ૧૦૯