કોઈ નઝમ ૮૦

અમે જીત્યા દરેક બાજી અને મશહુર થઈ ગયા

તારા હાસ્ય માં હસ્યા તો આંસુ દુર થઈ ગયા

શું કરિશ્મા છે તમારી આ દોસ્તી નો જુઓ

આજે અમે કાંચ માથી કોહિનૂર થઈ ગયા .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.