મનપસંદ કવિતા : રાત પણ પડતી ગઇ (અજ્ઞાત)

આમ ને આમ દિવસો ગયા ને

સાંજ – રાત પણ પડતી ગઇ,

શૌખ મરતા ગયા એક એક કરીને,

જવાબદારી વધતી ગઇ,

 

સપનાઓ રૂંધાયા અને

મુલાયમ હાથ ની રેખાઓ બળતી ગઇ,

પૈસા ને પરિસ્થિતિના ખેલ મા,

સાલી જીંદગી ઢળતી ગઇ,

 

સારા કે સાચા હોવાની સજાઓ,

હર ઘડી ધડી મળતી ગઇ,

આ ન કરો પેલું ન કરતાં તેવી,

બરાબર સુચના મળતી ગઇ,

 

રહેવું હતુ નાનુ અમારે પણ ,

ઉમર હતી કે વધતી ગઇ,

આમ ને આમ દિવસો ગયા ને સાંજ,

રાત પણ પડતી ગઇ….

 

– અજ્ઞાત

1 comment so far

  1. anil1082003 on

    A a na karo pelu na karta karta karta din vahigaya ne jindgi pan puri thai gai. SARAS VICHAR KRATI KAVITA. EXCELLENT.

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.