મનપસંદ કવિતા – મને ક્યારેય ના ફાવ્યું

ભીની આંખોથી રડવાનું

મને ક્યારેય ના ફાવ્યું.

ઉઘાડા એમ પડવાનું

મને ક્યારેય ના ફાવ્યું.

સહારો લાગણીનો લઈ અને આગળ વધી જાવું,

પછી એને કચડવાનું

મને ક્યારેય ના ફાવ્યું.

કદી આ આંગળી ઝાલી હતી એને જ તરછોડી,

શિખર સિદ્ધિના ચડવાનું

મને ક્યારેય ના ફાવ્યું.

રહું છું મસ્ત મારામાં, નથી પરવા જમાનાની,

કોઈને ક્યાંય નડવાનું

મને ક્યારેય ના ફાવ્યું.

ભલે હું જાત સાથે કેટલા યુદ્ધો કરી લઉં પણ,

બીજા સાથે જ લડવાનું

મને ક્યારેય ના ફાવ્યું.

સ્મરણના ગાઢ જંગલમાં આ જ્યારે જાત ખોવાણી,

ફરી ખુદને જ જડવાનું

મને ક્યારેય ના ફાવ્યું...!!!

 

– અજ્ઞાત

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.