શ્લોક : કૃષ્ણનાં નામોનો સારાંશ ૨

મહાભારતમાં સંજય ભગવાન કૃષ્ણનાં અનેક નામોનું રહસ્ય ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવતા કહે છે

 

मौनाद्ध्यानाच्च योगाच्च विद्दि भारत माधवम्।
सर्वतत्त्वलयाच्चैव मधुहा मधुसूदनः ।।

 

 

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૬૯ અધ્યાય

 

અર્થાત – ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૌન , ધ્યાન , યોગ વડે પ્રાપ્ત થવાથી “માધવ” કહેવાય છે. તથા મધુ નામનાં દૈત્યનો વધ કરનાર અને સર્વતત્વમય ” મધુસુદન” કહેવાય છે

1 comment so far

  1. anil1082003 on

    nice vishleshan for difference name of shri krishna bhagwan

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.