શિવ સ્તુતી ૧૪

पद्मावदातमणिकुण्डलगोवृषाय कृष्णागरुप्रचुरचन्दनचर्चिताय ।
भस्मानुषक्तविकचोत्पलमल्लिकायनीलाब्जकण्ठसदृशाय नम: शिवाय ॥

 

અર્થાત:
જે સ્વચ્છ પદ્મરાગમણિનાં (કમળનાં રંગ વાળો મણિ) કુંડલોથી કિરણોની વર્ષા કરવાવાળા છે, જે કૃષ્ણચંદનવૃક્ષથી અર્ચિત તથા ભસ્મ, પ્રફુલ્લિત કમલ અને જુહીથી સુશોભિત છે , એવા નીલ કમલ સમાન કંઠ વાળા શિવજીને અમારા નમસ્કાર છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.