જાણવા જેવું : અગિયાર રુદ્ર

अजैकपादहिर्बुध्न्यः पिनाकी चापराजितः।
ऋतश्च पितृरूपश्च त्र्यम्बकश्च महेश्वरः।।  १२
वृषाकपिश्च शंभुश्च हवनोऽथेश्वरस्तथा।
एकादशैते प्रथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः।।१३

— મહાભારત (અનુશાસન પર્વ , ૨૫૫  અધ્યાય)

અજૈકપાદ્દ , પિનાકિ , અપરાજિતા , ઋતશ્વ ,અહિર્બુધ્ય , પિતૃરૂપ, વૃષકાપિ ,  ત્ર્યંબક, મહેશ્વર, શંભુ , હવનોશ્વર   આ અગિયાર રુદ્ર છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.