ગણેશ સ્તુતિ – ૭

प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुंसिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुगमम्|
उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डमाखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् ॥

અર્થાત : જે ઇન્દ્ર આદિ દેવેશ્વરોનાં સમૂહમાં વંદનીય છે , અનાથોનાં બંધુ છે , જેમનું દીર્ઘ ભાલ સિંદૂર તિલકથી શોભાયમાન છે. જે પ્રબળ વિઘ્નોને ખંડન કરવા પ્રચંડ દંડસ્વરૂપ છે એ શ્રી ગણેશજીનું હું પ્રાત:કાળે સ્મરણ કરું છું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.