માનનીય શ્રોતાઓ

 

કોઈ કારણસર થોડા ક્ષણો પહેલા મારા accountમાંથી એક પોસ્ટ પ્રકાશિત થઇ , જેનું જ્ઞાન મને ફોન ઉપર એલર્ટ આવવાથી થઇ

આવી કોઈ પોસ્ટ મેં લખી નથી અને પ્રકાશિત કરવા કોઈને મંજૂરી આપી નથી. હું વધુ તપાસ કરી , તમને સહુને જણાવીશ

આવી અસભ્ય અને મારી મંજૂરી વિનાની પોસ્ટથી લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીર છું

 

~ yaarji

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.