મનપસંદ કવિતા – તમે ક્યાં છો ? (અજ્ઞાત)

યાદથી ભીની બની મોસમ, તમે ક્યાં છો?

દુર છો કાં આતમ, તમે ક્યાં છો?

છે નયન બેતાબ પ્રિયે દર્શન કાજે,

પાપણોની પાથરી જાજમ, તમે ક્યાં છો ?

ઇન્તજારી છે મને ચાતક સમી પ્રિયે

વર્ષા થઇ વરસો હવે હમદમ, તમે ક્યાં છો ?

લ્યો સજાવી સેજ મારી લાગણીઓની ,

કઈ રહમ મુજ પર કરો પ્રીતમ, તમે ક્યાં છો ?

હું નિભાવું કેમ જીવન મર્મને રૂહાની

ફૂલની પ્રસરો હવે સૌરભ, તમે ક્યાં છો ?

 

– અજ્ઞાત

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.