ચોપાઈ – પદ: રહીમ પદ – ૧

जो बड़ेन को लघु कहें‚ नहिं रहीम घटि जाहिं
गिरिधर मुरलीधर कहे‚ कछु दुख मानत नाहिं।

–રહીમ

અર્થાત : કોઈ મોટાને નાનું કહી દેવાથી એ કાંઈ નાના નથી થઇ જતાં , ગિરિધર શ્રી કૃષ્ણને કોઈ મુરલીધર કહે છે તો એ કાંઈ ખોટું નથી લગાવતાં

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.