આજનો સુવિચાર: અધર્મના માર્ગે કમાયેલા ધન

अधर्ममूलैर्हि धनैस्तैर्न धर्मोऽथ कश्चन।।

–મહાભારત , અનુશાસન પર્વ , અધ્યાય ૮૧

ભીષ્મ પિતામહ યુધિષ્ઠરને ઉપદેશ આપતાં કહે છે ” અધર્મના માર્ગે કમાયેલા ધનથી કોઈ પણ ધર્મ નથી થઇ શકતો .”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.