જાણવા જેવું: જળનાં ગુણ

अपां शैत्यं रसः क्लेदो द्रवत्वं स्नेहसौम्यता।
जिह्वाविस्यन्दनं चापि भौमानां श्रपणं तथा।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૨૬૧

અર્થાત
:   અર્થાત:   શીતળતા , રસ , પલળેલું, દ્રવત્વ (પ્રવાહીપણું) , સ્નિગ્ધ (ચીકણું), સૌમ્ય ભાવ, જીહ્વા , ટપકવું , બરફ વગેરે પદાર્થમાં પરિવર્તન થવું , જડ પ્રદાર્થને પકવવું – આ દસ જળનાં ગુણ છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.