કોઈ નઝમ ૩૦

વૃક્ષ જેવી મારી ‘સ્થિરતા’ નું
કારણ પણ ખુબ “નમણું” હતુ,
વેલ બની ને આમ તારુ ..,
વીંટળાય જવુ મને “ગમતું” હતુ…!!

1 comment so far

  1. NAREN on

    laajwaab

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.