આજનો સુવિચાર : શોક

સંજય મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવતાં કહે છે:

अर्थान्न शोचन्प्राप्नोति न शोचन्विन्दते सुखम्।
न शोचञ्श्रियमाप्नोति न शोचन्विन्दते जयम्।।

–મહાભારત , સ્ત્રી પર્વ , અધ્યાય ૧

શોક કરવાથી ના ધન મળે છે , ના ફળ પ્રાપ્ત થાય છે , ના ઐશ્વર્ય મળે છે , ના પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.