આજનો સુવિચાર – સંતાપ

सन्तापाद्भ्रश्यते रूपं सन्तापाद्भ्रश्यते बलम्।
सन्तापाद्भ्रश्यते ज्ञानं सन्तापाद्व्याधिमृच्छति ।। ४४

– મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૬મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

અર્થાત: સંતાપથી રૂપ નષ્ટ થાય છે. સંતાપથી બળ નષ્ટ થાય છે.
સંતાપથી જ્ઞાન નષ્ટ થાય છે. સંતાપથી રોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આથી એક સરસ ચોપાઈમાં જણાવ્યું છે:

“ચિંતા બડી અભાગની , ચિંતા ચિતા સમાન, ચિંતાસે ચતુરાઈ ઘટે , ઘટે રૂપ ગુણ જ્ઞાન”

1 comment so far

  1. Lalit Kumar Patel on

    Saras post.

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.