જાણવા જેવું: બાર આદિત્યોના નામ

अंशो भगश्च मित्रश्च वरुणश्च जलेश्वरः।
तथा धाताऽर्यमा चैव जयन्तो भास्करस्तथा।। १५
त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते।
इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेया इति श्रुतिः।। १६

— મહાભારત (અનુશાસન પર્વ , ૨૫૫  અધ્યાય)

બાર આદિત્યોના નામ: અંશ ,ભગ, મિત્ર, વરુણ, જલેશ્વર, ધાતા ,  જયંત , ભાસ્કર , ત્વષ્ટા, પૂષા , ઇન્દ્ર, વિષ્ણુ  જે કશ્યપના (ઋષિના) પુત્રો તરીકે ઓળખાય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.