જાણવા જેવું : પર્વ દિન

चतुर्दश्यष्टमी चैव तथामा चाथ पूर्णिमा ।
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च|| (११८)

— श्रीविष्णुपुराण – तृतीय अंश – अध्याय ११

ચોથ , આઠમ , અમાવસ , પૂર્ણિમા , અને સૂર્ય સંક્રાંતિ આ બધા પર્વ દિન છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.