ચોપાઈ : તુલસીદાસ ૭

અંધાધૂંધ સરકાર હે,

    તુલસી ભજ નિસંક

ખીઝે દીન અમરપદ ,

    રીઝે દીન લંક

આ ચોપાઈમાં તુલસીદાસજી ભગવાનનાં વખાણ સાથે વ્યંગ કરતાં કહે છે કે:
“રામજીની સરકાર તો બહુ જ બેદરકાર છે, અને ત્યાં તો અરાજકતા ફેલાયેલી છે. એનું કારણ એ છે કે જેના પર ભગવાન ખીજાય છે તેને “અમરપદ” આપે છે અને જેના પર રીઝાયા હોય તેને “લંકા” જેવી નગરીનું રાજ આપે છે.  આથી એમને ભજવામાં અને એનાથી મળતાં ફળમાં, કોઈ શંકા રાખવાની જરૂર નથી. ”

અનુસંધાન :  રાવણે ભગવાનનો દ્રોહ કર્યો હતો તે છતાં ,  ભગવાન રામ , જયારે એનો વધ કર્યો  ત્યારે તેને મુક્તિ આપી હતી. રાવણના શરીરમાંથી દિવ્ય જ્યોત રામજીના શ્રીવિગ્રહમાં સમાઈ ગઈ હતી. અને રાવણનો ભાઈ વિભીષણ વર્ષોથી ભગવાનની ભક્તિ કરતો હતો. જન્મથી રાક્ષસ હતો , પણ ભક્ત હતો, છતાં ભગવાને તેને લંકાનો રાજા બનાવ્યો અને એક કલ્પનું આયુષ્ય આપ્યું હતું. મતલબ એ છે કે તમે ભક્તિ કરો તો ફળ મળે પણ દ્રોહ કરો તો પણ ફળ મળે, આવી વિચારસરણી અને સમતા ભગવાન સિવાય કોનામાં જોવા મળે?

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.