આજનો સુવિચાર – કોણ કયાં પૂજાય ?

स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः।
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते॥

મુર્ખ માણસ પોતાના ઘરમાં પૂજાય છે. નગરશેઠ પોતાના ગામમાં સન્માન પામે છે.
રાજા પોતાના દેશમાં કીર્તિ પામે છે. વિદ્વાન સર્વત્ર પ્રતિષ્ઠિત છે.

A fool is honored in his own house, A landlord is honored in his own village.
A king is honored in his own country, Scholar is honored everywhere.

1 comment so far

  1. પ્રા. દિનેશ પાઠક on

    સત્ય.

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.