ચોપાઈ : તુલસીદાસ ૩

अरब खऱब लों धन मिले उदय अस्त लों राज।
तुलसी हरि के भजन बिन सबे नरक को साज||

અર્થ છે : અબજ , કે ખર્વ (હજાર કરોડ)નું ધન મળે અથવા અવિચળરહે તેવું સમસ્ત ભૂમંડળનું રાજ મળે પણ જો ભગવાનની ભક્તિ  ના કરે તો એ બધું નર્ક સમાન જાણવું જોઈએ.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.