જાણવા જેવું: મોક્ષ પ્રદાન કરનારી નગરી

વૈદિક હિન્દુ પુરાણ પ્રમાણે  ભારતની સાત પુરીઓ મોક્ષ પ્રદાન કરનારી છે

“અયોધ્યા મથુરા માયા કાશી કાંચી હ્વવન્તિકા । પુરી દ્વારાવતી શ્રેયાઃ સપ્તૈતા મોક્ષદાયકાઃ ।।’

અર્થાત્ અયોધ્યા, મથુરા, માયાવતી (હરિદ્વાર), કાશી (વારાણસી), કાંચી, ઉજ્જૈન તથા દ્વારકા, આ સાત પુરીઓ મોક્ષ પ્રદાન કરનારી છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.