યાદ છે

લહેરાતી એ લટ યાદ છે
મલકાતી એ નજર યાદ છે
પ્રીતનાં સંબંધની , મને હજુ નથી ખબર
બસ પ્રસરતી એની અસર યાદ છે

ગુંજતી એ મધુર ગીત યાદ છે
ગમતી એની શરારત યાદ છે
સ્નેહનાં સંકેતોની મને બહુ થોડી ખબર
પણ એની કરામત હજુ યાદગાર છે

લહેજતી એ હોઠોની લાલી યાદ છે
મહેકતી એ કાયાની સુગંધ યાદ છે
પ્રણયનાં સમીકરણોની હવે કંઇક ખબર
પણ લાગણીની એ ભરતી બરકરાર છે.

મહાલતી એ મિલનની છટા યાદ છે.
છલકાતી એ આંસુની ઘટા યાદ છે.
વિરહનાં વનવાસની હવે ખબર
પણ “યાર” પ્રેમની એ વસંત સદા બહાલ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.